CV

Vardas, Pavardė Egidijus Krivka
Išsilavinimas 2006 m. spalio 25 d. apginta socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertacija „Viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese“ ir suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

1993 – 1998 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, vienpakopės profesinės teisės studijos. Suteikta teisininko profesinė kvalifikacija. Komercinės teisės specializacija.

Profesinė patirtis Nuo 2011 m. – advokatas.

2013 – 2015 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos teisės institutas (tyrimo „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“ bendraautoris).

2007 – 2010 m. išrinktas konkurso tvarka ir paskirtas Mykolo Romerio universiteto Civilinio proceso katedros docentu.

2005 – 2007 m. išrinktas konkurso tvarka ir paskirtas Mykolo Romerio universiteto Civilinio proceso katedros lektoriumi.

2000 – 2005 m. išrinktas konkurso būdu ir paskirtas Lietuvos teisės universiteto Civilinio proceso katedros lektoriumi.

1999 – 2000 m. Lietuvos teisės akademijos Civilinės ir komercinės teisės katedros dėstytojas.

1995 – 2001 m. akcinės bendrovės „Neris“ juriskonsultas.

Mokslinės veiklos kryptys
 • civilinio proceso teisė
 • viešasis interesas ir jo gynimas
 • procesinis bendrininkavimas
 • procesinis atstovavimas
 • proceso atnaujinimas
 • teismo precedentas
 • taikos sutartis
 • prokuroro, valstybės ir savivaldybės bei kitų viešųjų juridinių asmenų ir fizinių asmenų dalyvavimas civiliniame procese ginant viešąjį interesą
 • grupės ieškiniai
 • išvestiniai ieškiniai
 • gausių grupių teisminis gynimas
 • teismo sprendimo res judicata galia
Kita mokslinė veikla 2002 – 2006 m. Mykolo Romerio universiteto Civilinio proceso katedros studentų mokslinio būrelio mokslinis vadovas.

2000 – 2001 m. Mykolo Romerio universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedros studentų mokslinio būrelio mokslinis vadovas.

Eilės mokslinių išvadų civilinio proceso teisės klausimais autorius (Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai).

Kasmet organizuodavo ir vadovaudavo studentų rengiamoms civilinio proceso inscenizacijoms.

Kalbos Lietuvių (gimtoji), anglų, vokiečių, rusų.