Pranešimai konferencijose

1. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso apsauga naujajame Civilinio proceso kodekse // Mokslinė praktinė konferencija „Naujasis Civilinio proceso kodeksas – pasirengimas taikyti”. Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2002 m. lapkričio 22 d.

2. Krivka, Egidijus. Grupės ieškinio problema // Mokslinė praktinė konferencija „Civilinio proceso kodekso taikymo praktinės problemos”. Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2003 m. lapkričio 28 d.

3. Krivka, Egidijus. Grupių teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos problemos civiliniame procese // Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai”. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2006 m. rugsėjo 14-15 d.

4. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimo teisinio reglamentavimo tobulinimas // Mokslinė praktinė konferencija – diskusija „Civilinių teisių gynimo būdai ir procesinės formos”. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2007 m. lapkričio 30 d.

5. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimas Lietuvoje. Teisinis reglamentavimas: pasiekimai ir problemos // Mokslinė praktinė konferencija „Teisinės galimybės sprendžiant vartotojų ginčus Lietuvoje”. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2008 m. kovo 21 d.

6. Krivka, Egidijus. Group Action for the Protection of the Public Interest and Improvement of Its Legislative Regulation in Lithuania // Mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis”. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2008 m. birželio 5-6 d.

7. Krivka, Egidijus. Kolektyvinio ieškinio įtvirtinimas teisės aktuose // Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje”. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2010 m. spalio 14-15 d.

8. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimas grupės ieškiniu: iššūkiai ir galimybės // Tarptautinė konferencija „Viešasis interesas versus teisėti lūkesčiai“. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2014 m. rugsėjo 12 d.

9. Krivka, Egidijus. Viešasis interesas ir nuosavybės teisių atkūrimas: interesų kolizijos, prioritetai, derinimas ir pusiausvyros paieškos // Mokslinė konferencija „Viešojo intereso sampratos apibrėžties beeiškant“. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2015 m. rugsėjo 28 d.